ŻYWY RÓŻANIEC
opiekun: ks. prałat Eugeniusz Antkowiak
zelatorka: Aniela Napierała
zelator: Tadeusz Cieśliński

Żywy Różaniec jest zorganizowaną wspólnotą osób, które modlą się codziennie na różańcu. Każda Róża składa się z 20 osób, a każda z osób odmawia codziennie przynajmniej jedną tajemnicę różańca, koniecznie jednak tę, która zostaje powierzona do rozważania i odmawiania raz w miesiącu, przy zmianie tajemnic. Tak więc, nawet, gdy poszczególni członkowie Żywego Różańca odmawiają dziennie tylko jedną tajemnicę, to w całej Róży rozważany jest cały różaniec, czyli wszystkie części i tajemnice. Bardzo istotne jest również to, że wszyscy członkowie Róży modlą się w tej samej intencji, która jest również zmieniana co miesiąc. Celem Żywego Różańca jest wspieranie modlitwą, ofiarą duchową i materialną działań misyjnych Kościoła.

W naszej parafii istnieje Koło Pań Żywego Różańca i Koło Panów Żywego Różańca.

Żywy Różaniec Pań liczy 9 róż po 20 pań. Spotkania odbywają się w każdą pierwszą sobotę miesiąca po Mszy św. o g. 8.00, w czasie których odmawiana jest wspólnie dziesiątka różańca, a po niej następuje zmiana tajemnic.

Żywy Różaniec Panów stanowi 1 róża p.w. św. Stanisława. Spotkania odbywają się w każdy pierwszy piątek miesiąca po wieczornej Mszy św. o g. 19.00.


ŻYWY RÓŻANIEC KAPŁAŃSKI

opiekun: ks. prałat Eugeniusz Antkowiak
zelatorka: Elżbieta Węcławska
Wspólnota Żywego Różańca Kapłańskiego w naszej parafii liczy 71 osób: trzy pełne Róże po 20 członków i czwarta tworząca się, obecnie licząca 11 członków.

Celem tego Różańca jest modlitwa o powołania kapłańskie i zakonne, modlitwa za kapłanów pracujących w parafiach i na misjach, za zgromadzenia zakonne żeńskie i męskie, Instytuty oraz za wszystkie osoby konsekrowane w Polsce i na świecie.