PARAFIALNY ZESPÓŁ CARITAS

przewodniczący: ks. prałat Eugeniusz Antkowiak
zastępca: Małgorzata Korościk

Parafialny Zespół CARITAS w naszej parafii powstał w 2003 roku i liczy obecnie 28 członków. Naczelnym zadaniem Caritas u jest pomoc ludziom ubogim, starszym i schorowanym. Zespół zbiera ofiary zarówno na pomoc potrzebującym parafianom, jak i na programy realizowane przez jednostkę archidiecezjalną. Caritas organizuje również inne akcje, jak rozprowadzanie świec przed świętami Bożego Narodzenia i Zmartwychwstania Pańskiego, sprzedaż opłatków, ziół i palm, a także przeprowadza zbiórkę żywności. Przez cały rok Caritas wspomaga materialnie potrzebujących, a w czasie wakacji dofinansowuje wypoczynek dzieci z ubogich rodzin. Członkowie Zespołu pomagają również chorym parafianom. Spotkania formacyjne Zespołu odbywają się raz na dwa miesiące.


Zespół Caritas działa w duchu wiary i modlitwy dokładając starań, aby parafia stała się prawdziwą wspólnotą miłości. Celem Parafialnego Zespołu Caritas jest:
- mobilizacja całej wspólnoty parafialnej do praktykowania miło­sierdzia modlitwą, słowem i czynem,
- stałe rozpoznawanie potrzeb i możliwości pomocy,
- organizowanie i świadczenie konkretnej pomocy potrzebującym,
- organizowanie zbiórek charytatywnych.


Członkowie Parafialnego Zespołu Caritas pełnią dyżur w każdy wtorek w g. 15.00 do 16.00.