PARAFIALNA RADA EKONOMICZNA

przewodniczący: ks. prałat Eugeniusz Antkowiak

Zadaniem Parafialnej Rady Ekonomicznej jest wspieranie proboszcza w administrowaniu dobrami materialnym parafii. Rada jest organem doradczym proboszcza w sprawach ekonomicznych parafii, a jej ustalenia są pomocą dla proboszcza, który ostatecznie podejmuje decyzje. Proboszcz zobowiązany jest do wysłuchania opinii rady w następujących sprawach:

- remont obiektów parafialnych,
- budowa nowych obiektów i rozbiórka istniejących,
- zmiana przeznaczenia budynków,
- kupno i sprzedaż gruntów i nieruchomości
- dzierżawa gruntów,
- najem budynków parafialnych,
- angażowanie stałych i czasowych pracowników parafialnych,
- zaciąganie kredytów, wysokość kredytu nie może przekroczyć możliwośći jego spłaty przez parafię w terminie 1 roku,
- zgłaszanie działalności gospodarczej parafii.

    

Członkami Parafialnej Rady Ekonomicznej są:


Lidia Dudziak - mieszka przy ul. Łukaszewicza, z wykształcenia jest politologiem, od 35 lat pracuje w ZNTK, gdzie pełni funkcję przewodniczącego NSZZ Solidarność, już czwartą kadencję jest radną Miasta Poznania, działa aktywnie w Parafialnym Zespole Caritas, śpiewa też w Chórze Parafialnym Dolorosa, jej hobby to sport, w parafii jest od urodzenia, w Radzie Ekonomicznej jest drugą kadencję.
Mariusz Kaczmarek - mieszka przy ul. Łukaszewicza, z zawodu jest inżynierem mechanikiem, pracuje na kolei, w parafii pełni posługę nadzwyczajnego szafarza Komunii św., wraz z żoną należy do Kręgu Biblijnego, ma syna, który jest ministrantem, uprawia sport, w parafii jest od urodzenia, jest także członkiem Parafialnej Rady Duszpasterskiej (drugą kadencję). ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


zmarły członek Rady Ekonomicznej - Stanisław Antkowiak  – mieszkał przy ul. Karwowskiego, z zawodu był inżynierem inżynierii środowiska, prowadził własną firmę instalacyjną, dwaj synowie są ministrantami i nadzwyczajnymi szafarzami Komunii Św., a córka prowadzi Zespół Boże Serduszka, w parafii mieszkał od 1956 r., zmarł w marcu 2012 r..