NADZWYCZAJNI SZAFARZE KOMUNII ŚWIĘTEJ

Zasadniczym obowiązkiem nadzwyczajnego szafarza Komunii św. jest pomoc w zanoszeniu Eucharystii chorym i niepełnosprawnym. Nadzwyczajny szafarz pomaga również w rozdawaniu Komunii św. w kościele, gdy przystępuje do niej większa liczba wiernych, a brak jest kapłanów, albo stan zdrowia czy podeszły wiek utrudnia im udzielanie Komunii św. Kapłani i diakoni nie mogą jednak wyręczać się posługą szafarza nadzwyczajnego, sami nie rozdzielając Komunii św. Nadzwyczajnym szafarzem Komunii św. może być mężczyzna w wieku 35-65 lat, który:

· wyróżnia się dojrzałością w wierze,

· prowadzi wzorowe życie moralne (małżeńskie, rodzinne, zawodowe i sąsiedzkie),

· posiada odpowiednie kwalifikacje intelektualne i wykształcenie,

· aktywnie uczestniczy w życiu parafialnym,

· odznacza się sprawnością psychiczną i fizyczną.

W naszej parafii nadzwyczajnymi szafarzami Komunii świętej są: 

Mariusz Kaczmarek pochodzi z Poznania, ukończył Politechnikę Poznańską. Od zawsze jest związany z Łazarzem i naszą parafią: w 1974 roku rozpoczął służbę ministrancką i pozostał w niej przez wiele lat. Pan Mariusz jest żonaty (żona Danuta) i ma syna Mateusza. Jego pasją jest wędkarstwo. Ponadto w wolnych chwilach chętnie słucha muzyki i rekreacyjnie jeździ na rowerze. Posługę szafarza pełni od 2005 roku.