KRĘGI BIBLIJNE

opiekun: ks. prałat Eugeniusz Antkowiak

Wiara rodzi się z tego, co się słyszy, tym zaś, co się słyszy jest słowo Chrystusa – wyjaśnia apostoł Paweł w Liście do Rzymian (Rz 10,17). Nie ma zatem prawdziwego wzrostu wiary bez systematycznego kontaktu ze Słowem Bożym. Taki kontakt umożliwiają działające przy naszej parafii Kręgi Biblijne. Jest ich pięć i skupiają w sumie 90 osób. Kręgom patronują czterej Ewangeliści i św. Paweł. Spotkania każdego Kręgu odbywają się wieczorami, dwa razy w miesiącu, zwykle w ten sam dzień tygodnia.

Każda grupa skupia się nad z góry wybranym tekstem. W tym roku uczestnicy Kręgów Biblijnych pochylają się nad tekstem Ewangelii według św. Łukasza. Prawdopodobnie lektura tej księgi zabierze około 2 lat. Celem każdego spotkania jest odkrycie konkretnego i skierowanego do każdego indywidualnie rozwiązania, które proponuje Bóg. Dalszym krokiem jest próba zastosowania tegoż rozwiązania w swojej codzienności. Mówiąc inaczej, chodzi o przełożenie odkrytych treści Bożych na swoje życie.Spotkania Kręgów Biblijnych odbywają się:
Krąg Biblijny św. Mateusza – w poniedziałek,
Krąg Biblijny św. Marka – we wtorek,
Krąg Biblijny św. Łukasza – w poniedziałek,
Krąg Biblijny św. Jana – w czwartek,
Krąg Biblijny św. Pawła – w czwartek.