KÓŁKO MISYJNE DZIECI
opiekun: Grażyna Strzałkowska

Kółko Misyjne Dzieci działa w naszej parafii od października 1992 roku. Należą do niego i dzieci i młodzież ze szkół podstawowych i gimnazjów. Mali misjonarze otrzymują legitymacje i indeksy, zapoznają się z pracą misjonarzy i życiem rówieśników w krajach misyjnych, prowadzą korespondencję z misjonarzami, wspomagają duchowo i materialnie misjonarzy.

Kółko Misyjne – liczące w naszej parafii 20 osób – spotyka się w drugi i czwarty wtorek miesiąca. Swoje święto obchodzi w uroczystość Trzech Króli – jest to jednocześnie Misyjny Dzień Dzieci.

Celem Papieskiego Dzieła Misyjnego Dzieci jest:
- modlitwa za misje,
- przykład dobrego życia,
- drobne ofiary i wyrzeczenia,
- zainteresowanie problematyką misji swoich kolegów i koleżaneki.