KATECHECI
opiekun: ks. prałat Eugeniusz Antkowiak

Parafia jest inspiratorką i krzewicielką katechezy, koordynuje ona wysiłki katechetyczne wielu wspólnot i ruchów działających w jej ramach, a także nauczanie religii w szkołach znajdujących się na jej terytorium. Zespół osób nauczających religii w szkołach na terenie naszej parafii liczy 10 osób. Należą do niego katecheci ze szkół podstawowych i gimnazjum. Spotkania odbywają się raz w miesiącu. Celem spotkań jest jak najlepsze wykorzystanie wiedzy w nauczaniu dzieci i młodzieży, dzielenie się doświadczeniami i rozwiązywaniu bieżących problemów, a także omawianie spraw związanych z uczestnictwem dzieci we Mszy św., nabożeństwach i sakramentach.

Od października 2001 roku działa również przy naszej parafii Międzyszkolny Zespół Katechetów. Należą do niego katecheci ze szkół podstawowych i gimnazjów, którzy chcą wymieniać się doświadczeniami z pracy i pogłębiać swoją wiedzę. Zebrania odbywają się w miarę potrzeb kilka razy w semestrze.