GRUPA NIEDZIELNA
opiekun: ks. prałat Eugeniusz Antkowiak

Grupa Niedzielna jest to grupa świeckich mężczyzn – parafian, zajmująca się przede wszystkim służbą liturgiczną, od posługi przy ołtarzu podczas Mszy św. niedzielnych, czytanie Słowa Bożego (lektorzy seniorzy), modlitwy wiernych, poprzez posługę nadzwyczajnego szafarza Komunii Świętej, aż po pomoc przy zbiórce składki podczas Mszy św. Panowie służą też pomocą przy pracach gospodarczych wokół kościoła. Do zadań Grupy Niedzielnej należy również współpraca przy przygotowaniu comiesięcznych spotkań Grupy Duszpasterskiej Emerytów, Rencistów i Osób Samotnych oraz innych wskazanych przez księdza proboszcza czynności niezbędnych do sprawnego funkcjonowania naszej Parafii.