DUSZPASTERSTWO OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

opiekun: ks. Krzysztof Ratajczak

Grupa Duszpasterska Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną i ich rodzin funkcjonuje w naszym kościele od 1982 roku. Jest jedną z dwóch grup, które gromadzą nie tylko mieszkańców naszej parafii. Należą do niej te osoby z terenu miasta Poznania i najbliższych okolic, które związane są z Duszpasterstwem Osób Niepełnosprawnych.


Obecnie opiekunem Grupy jest ks. Krzysztof Ratajczak. Przed nim funkcję te pełnili kolejno - ks. Marian Binek (spoza parafii), ks. dr Wojciech Przeczewski, ks. Krzysztof Wróbel, ks. Piotr Lidwin i ks. Waldemar Szkudlarek, Ks. Przemysław Konieczny. W naszym kościele w każdą III niedziele miesiąca o g. 14:15 odprawiana jest msza św. "specjalna". Przed Wielkanocą i przed Bożym Narodzeniem osoby z głębszym upośledzeniem umysłowym mogą przystąpić do sakramentu pokuty. Od trzech lat w okresie Wielkiego Postu organizowane jest modlitewne spotkanie o charakterze rekolekcji dla ich rodziców, opiekunów i przyjaciół. Corocznie spora grupa głębiej upośledzonych umysłowo dzieci z terenu Poznania przystępuje do I Komunii św. Przygotowania uczniów i rodziców do tej uroczystości odbywają się również w naszym kościele. Raz w tygodniu prowadzone są spotkania katechetyczne dla tych osób z niepełnosprawnością intelektualną, którzy ze względu na wiek nie są już objęci katechezą szkolną.