APOSTOLSTWO DOBREJ ŚMIERCI

opiekun: ks. prałat Eugeniusz Antkowiak
zelatorka: Eleonora Kalinowska

Stowarzyszenie Matki Bożej Patronki Dobrej Śmierci jest zrzeszeniem modlitewnym, które ma przygotować do godnego chrześcijańskiego umierania. W naszej parafii powstało w 1998 roku i od tego czasu zapisało się do niego ponad 200 osób. Patronami są Matka Boża Bolesna i Święty Józef. Członkowie Apostolstwa Dobrej Śmierci spotykają się w każdą pierwszą sobotę miesiąca na Mszy św. o g. 8.00.

Członkowie Apostolstwa Dobrej Śmierci korzystają z odpustów zupełnych.

Członkowie Apostolstwa Dobrej Śmierci starają się:
I. wielbić i kochać Boga ponad wszystko,
II. czcić i kochać Matkę Bożą,
III. kochać bliźnich,
IV. polecać Bogu i Matce Najświętszej:
- Kościół Święty i Ojca Świętego,
- ojczyznę,
- duszpasterzy i misjonarzy,
- rodziny, młodzież i dzieci,

krucjatę w obronie poczętych dzieci,
- ludzi nieszczęśliwych, alkoholików i narkomanów.