Katechumenat

W listopadzie 2004 roku przy parafii Matki Boskiej Bolesnej rozpoczął swoją działalność Archidiecezjalny Ośrodek Katechumenalny, który przygotowuje osoby dorosłe nie ochrzczone do przyjęcia sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego, tj. Chrztu, Bierzmowania i Komunii św. Dyrektorem Ośrodka jest ks. prałat Eugeniusz Antkowiak, proboszcz parafii.


Ośrodek przyjmuje osoby nie ochrzczone oraz tylko ochrzczone, które nie przyjęły innych sakramentów. Dorośli pragnący przyjąć jedynie sakrament bierzmowania przygotowują się w swojej parafii, zatem zgłaszają się do swojego księdza proboszcza.

Harmonogram spotkań formacyjnych katechumenatu dorosłych obejmuje następujące części:
  1. prekatechumenat - wrzesień/październik (4 katechezy)
  2. katechumenat ścisły - obrzęd przyjęcia do katechumenatu i obrzęd przekazania - od listopada do Środy Popielcowej (13 katechez)
  3. okres "oczyszczenia i oświecenia" - Wielki Post (7 katechez)
  4. okres "mistagogii" - od Oktawy Wielkanocnej do połowy czerwca (6 katechez).

Przyjęcie sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego (Chrztu, Bierzmowania i Komunii św.) z rąk ks. arcybiskupa Stanisława Gądeckiego ma miejsce w Katedrze Poznańskiej w czasie liturgii Wigilii Paschalnej (Wielka Sobota). Natomiast osoby ochrzczone Pierwszą Komunię Świętą przyjmują w kościele Matki Boskiej Bolesnej w Wielki Czwartek.

Z roku na rok do Archidiecezjalnego Ośrodka Katechumenalnego zgłasza się coraz więcej osób pragnących przygotować się do przyjęcia sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego.

Zgłoszenia przyjmuje dyrektor Ośrodka ks. prałat Eugeniusz Antkowiak pod numerem telefonu: 0-61 866 87 38.