Informator Parafialny

BIURO PARAFIALNE tel. 061 866 54 82  

poniedziałek i piątek 9.00 – 11.00 

wtorek i czwartek 9.00 – 11.00 oraz 16.00 – 18.00 

środa i sobota nieczynne

BIURO CMENTARNE NA GÓRCZYNIE tel. 061 866 23 14  

poniedziałki 9.00 – 15.00 

od wtorku do piątku 9.00 – 13.00

PARAFIALNY ZESPÓŁ CARITAS  

- wtorek 15.00 – 16.00 

 

WYKAZ DOKUMENTÓW POTRZEBNYCH DO SAKRAMENTÓW ŚWIĘTYCH I KATOLICKIEGO POGRZEBU 

CHRZEST  

akt urodzenia dziecka (odpis) 

wyciąg z aktu ślubu kościelnego rodziców 

dane o rodzicach chrzestnych (imiona, nazwiska) 

zaświadczenie z parafii zamieszkania rodziców chrzestnych o praktykowaniu wiary

BIERZMOWANIE  

metryka chrztu 

zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie szkolnej lub ostatnie świadectwo katechizacji 

w przypadku osób starszych – świadectwo ukończenia katechizacji szkolnej

PIERWSZA KOMUNIA ŚWIĘTA  

metryka chrztu dziecka

MAŁŻEŃSTWO  

aktualne, tj. z datą do 3. miesięcy wstecz, metryki chrztu 

dowody osobiste 

ostatnie świadectwo katechizacji 

świadectwo bierzmowania 

zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie przedmałżeńskiej 

zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego (niezbędne gdy małżonkowie chcą, aby ślub kościelny pociągał za sobą również skutki cywilno – prawne, tzw. ślub konkordatowy) lub akt ślubu, jeśli wcześniej zawarto związek cywilny

NARZECZENI  ks. proboszcz przyjmuje w każdy czwartek 17.00 – 18.00


Spotkania PARAFIALNEJ PORADNII RODZINNEJ w pierwszą środę miesiąca o 19.00 w salce pod kaplicą.


POGRZEB KATOLICKI

akt zgonu 

zaświadczenie o udzieleniu sakramentu chorych i wiatyku (Komunii Świętej), jeśli zgon nastąpił poza parafią lub w szpitalu (wystawia je kapelan szpitala)