Parafia

Parafia rzymskokatolicka p.w. Matki Boskiej Bolesnej na Świętym Łazarzu w Poznaniu obejmuje obszar zamieszkiwany - według danych miasta - przez 16 214 osób. Na niedzielne Msze święte uczęszcza ok. 4 500 do 5 000 osób, a w dni powszednie ok. 250 parafian.

Posługę duszpasterską pełnią: proboszcz ks. prałat Eugeniusz Antkowiak, dwaj wikariusze: ks. Marcin Głowiński, ks. Grzegorz Konieczny oraz ks. Piotr Kuś. W duszpasterstwie pomagają: ks. prałat dr Paweł Czyż, ks. Piotr Marchwicki - salezjanin oraz Ks. kanonik Stanisław Żarna.


Proboszcz ks. prałat Eugeniusz Antkowiak jest w naszej parafii od lipca 2003 roku, a wcześniej przez 11 lat był proboszczem w parafii w. Rocha w Poznaniu. święcenia kapłańskie przyjął w 1981 roku. Pochodzi z Poznania (parafia w. Wojciecha). Prowadzi w naszej parafii 5 Kręgów Biblijnych. W 2004 roku ks. Proboszcz został dyrektorem Archidiecezjalnego Ośrodka Katechumenalnego działającego przy naszej parafii. Pasjonuje się ornitologią.

 

Ksiądz mgr Marcin Głowiński święcenia kapłańskie przyjął 24 maja 2007 roku. Pochodzi ze Środy Wielkopolskiej. Na pierwszej parafii był w Wielichowie, a następnie odbył studia z pedagogiki na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim  Jana Pawła II. Z dniem 1 lipca tego roku został mianowany referentem diecezjalnym w Referacie Katechetycznym Kurii Metropolitalnej w Poznaniu oraz archidiecezjalnym wizytatorem katechetycznym i skierowany do naszej parafii. Swój wolny czas najchętniej spędza, słuchając muzyki, czytając książki oraz spacerując lub biegając po ulicach parafii. Jego hobby to taniec, muzyka, film i sport.

 

Ks. Grzegorz Konieczny, święcenia kapłańskie przyjął z rąk ks. abpa Stanisława   Gądeckiego 24 maja 2012 roku w poznańskiej bazylice archikatedralnej pw. św. św.  Apostołów Piotra i Pawła. Pochodzi z Dakowych Mokrych w gminie Opalenica. Po  święceniach przez dwa lata pracował w parafii kolegiackiej Wniebowzięcia NMP w Środzie Wielkopolskiej, a w ostatnim roku w parafii Najświętszej Bogarodzicy Maryi na poznańskim  Starym Żegrzu. Wolny czas najchętniej spędza aktywnie na basenie lub rowerze, czy też odwiedzając rodzinne strony. Jego hobby to fotografia i genealogia. Mamy nadzieję, że dzięki niemu wielu młodych lepiej pozna Pana Jezusa, gdyż ks. Grzegorz jest w naszej parafii odpowiedzialny za kandydatów do bierzmowania, duszpasterstwo młodzieży oraz studentów.


Ks. prałat dr Paweł Czyż święcenia kapłańskie przyjął w 1980 roku. Pochodzi z Łazarza (parafia w. Anny), skończył studia teologiczne w Rzymie, a obecnie jest notariuszem w Metropolitalnym Sądzie Duchownym oraz członkiem Komisji Ekumenicznej w naszej Archidiecezji. Ks. Paweł przez długie lata był kapelanem ks. abpa Jerzego Stroby, a później proboszczem parafii Wszystkich Świętych w Poznaniu. W naszej parafii pomaga od wrzenia 2004 roku.

 

Ks. dr Piotr Marchwicki, salezjanin. Urodził się w Śremie, później zamieszkał w Poznaniu gdzie ukończył szkołę średnią. Studia teologiczne kontynuował w Wyższym Seminarium Duchownym Towarzystwa Salezjańskiego w Krakowie i w Instytucie św. Tomasza w Messynie we Włoszech. Święcenia kapłańskie przyjął w 1993r. Następnie odbył studia psychologiczne w Salezjańskim Uniwersytecie Papieskim w Rzymie. Od 2002 r. pracuje w Salezjańskim Ośrodku Młodzieżowym w Poznaniu przy ul. Kolejowej. W naszej parafii pomaga od jesieni 2007r.

 

Ks. Piotr Kuś, dyrektor Publicznego Gimnazjum Katolickiego i Publicznego Liceum  Ogólnokształcącego. Ks. Piotr święcenia kapłańskie przyjął 24 maja 1997 roku.Pochodzi ze Środy Wielkopolskiej. Do Poznania przyjechał w 1991 roku, rozpoczynając formację w Arcybiskupim Seminarium Duchownym. Placówkami, na których pełnił swoją posługę kapłańską, były kolejno:  parafia pw. św. Jadwigi w Grodzisku Wielkopolskim (wikariusz), parafia pw. Najświętszej Bogarodzicy  Maryi w Poznaniu (wikariusz), parafia pw. św. Jana Kantego w Poznaniu (rezydent). Zawsze chciał być nauczycielem, a praca z młodzieżą sprawia mu wyjątkową satysfakcję. Swój czas wolny najchętniej  spędza,czytając książki, uprawiając sport i wyjeżdżając do kina. Jego hobby to fantastyka. 

 

Dk. Robert Łopatka pełni w naszej parafii roczną praktykę duszpasterską. Pochodzi z małej miejscowości Pętkowo, która przynależy do parafii pw. Najświętszego Serca Jezusa w Środzie Wielkopolskiej. Ukończył średzkie Liceum Ogólnokształcące im. Powstańców Wielkopolskich.Pracę magisterską będzie pisał z dziedziny biblistyki. Zadania, które będą powierzone ks. dk. Robertowi w naszej parafii, to opieka nad Towarzystwem Przyjaciół Arcybiskupiego Seminarium Duchownego oraz przygotowanie grupy młodzieży do bierzmowania. 

 

Ks. kanonik Stanisław Żarna,świecenia kapłańskie przyjął w maju 1960 roku. Pochodzi z miejscowości Zgierzynka w powiecie nowotomyskim. Po święceniach jako wikariusz pracował w parafiach: Poznań-Skórzewo, Kobylin, Gostyń, Ostrzeszów i Oborniki Wlkp. W 1974 został proboszczem w Łowyniu, później w Stokach i Lewicach. Po przejściu na emeryturę, od listopada 2010 roku pomaga w naszej parafii.  

 
Posługę nadzwyczajnego szafarza Komunii Świętej pełnią panowie: Mariusz Kaczmarek, Maciej Korek, Jakub Antkowiak, Piotr Białas i Witold Frąckowiak, a kościelnego pan Dariusz Czajkowski. O śpiew w naszej parafii dba pan organista Sławomir Belak.